+99870 716-68-05

Tillar:       O'zb       Eng       Рус    

EMAIL POCHTA

MATEMATIKA O'QITISH METODIKASI VA GEOMETRIYA KAFEDRASI

Kafedra mudiri: Maxmudova Dilfuza Meliyevna
Maxmudova Dilfuza Meliyevna

Maxmudova Dilfuza Meliyevna

Kafedra mudiri:

Asosiy ma'lumotlar:

Kafedra tarixi haqida qisqacha ma`lumot.


“Matematika o’qitish metodikasi va geometriya” kafedrasi haqida

MA’LUMOT

Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedagogika institute 2017-yil O’zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-3152 sonli qaroriga muvofiq tashkil topgan. Ushbu o’quv yilida “Aniq va tabiiy fanlar” fakulteti tashkil qilingan bo’lib bu fakultet tasarrufida “Aniq fanlar” kafedarasi tashkil qilingan va bu kafedra professor o’qituvchilari fizika, matematika va kimyo yo’nalishlariga tegishli fanlardan dars jarayonlarini olib borgan.

2019-2020 o’quv yillaridan boshlab fakultet “Aniq fanlar” kabi o’zgartirilib, “Aniq fanlar” kafedrasi esa “Matematika”, “Fizika” va “Informatika” kabi qayta shakllantirilagan kafedralarga ajratilgan bo’lib, “Matematika” kafedrasi tasarrufida matematik analiz, algebra, geometriya, differensiol tenglamalar, kompleks o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi, haqiqiy o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi, matematika o’qitish metodikasi, oliy matematika va shu kabi bir qator fanlarda kafedra o’qituvchilari darslar olib borishgan.

2021-yil yanvar oyidan “Aniq fanlar” fakulteti “Matematika va informatika” fakulteti kabi qayta shakillantirilgan bo’lib, ushbu fakultet tasarrufida “Matematika” va “Informatika” kafedralari mavjud edi. “Matematika” kafedrasi tasarrufida matematik analiz, algebra, geometriya, differensiol tenglamalar, kompleks o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi, haqiqiy o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi, matematika o’qitish metodikasi, oliy matematika va shu kabi bir qator fanlarda kafedra o’qituvchilari darslar olib borishgan.

  • Bugungi kunga kelib “Matematika va informatika” fakulteti tasarrufida “Algebra va matematik analiz”, “Matematika o’qitish metodikasi va geometriya”, “Informatika va information texnologiyalar” va “Informatika o’qitish metodikasi” kabi kafedralari mavjud bo’lib, “Matematika o’qitish metodikasi va geometriya” kafedrasida Geometriya, Matematika o’qitish metodikasi, Matematikani kasbga yo’naltirib o’qitish, Matematika tarixi, Analitik geometriya, Elementar matematika (geometriya), Elementar matematika (arifmetika), Extimollar nazariyasi boshqa yo’nalishlarda matematika kabi fanlardan kafedra o’qituvchilari dars mashg’ulotlarini olib borishmoqda. Hozirgi kunda “Matematika o’qitish metodikasi va geometriya” kafedrasida 1 ta professor, 1 ta dotsent, 2 ta katta o’qituvchi, 8 ta o’qituvchilar asosiy shtatda ishlamoqda. O’rindoshlik shtatida 2 ta professor, 2 ta dotsent va 3 ta o’qituvchi bo’lib, jami kafedrada 19 ta professor-o’qituvchilar mavjud.Kafedrada o`qitiladigan fanlar va shular haqida qisqacha ma`lumot. (Bakalavriat va Magistratura bosqichlardagi fanlar)

Bakalavr yo’nalishi bo’yicha

Fan nomi

Fan haqida qisqacha ma`lumot

Geometriya.

Geometriya vektorlar va ular ustida amallar … ko`p o`lchamli geometriyaning asosiy tushunchalarini o`rgatadi.

Matematika o’qitish metodikasi.

Umumiy oʻrta ta’lim maktab, akademik litsey, kasb-hunar kollejlarining matematika fani boʻyicha oʻquv dasturlari va ularning tarkibi bilan tanishtiribgina qolmay, ularni oʻquvchilar, talabalar ongiga singdirish va amaliyotda foydalanish metodlari, texnologiyalari bilan tanishtirishdir

Matematikani kasbga yo’naltirib o’qitish.

U talabalarga matematika o’qitish jarayonining asosiy qonuniyatlarini, metodlari va vositalarini, shuningdek matematikani boshqa fan asoslari bilan aloqadorlik xususiyatini o’rgatadi.

Matematikadan misol masalalar yechish metodikasi.

Matematikaning fundamental bo‘limlaridan bo‘lib, uning poydevori hisoblanadi. Matematikadan misol va masalalar yеchish metodikasi matematikaning turli bo‘limlari (algebra, geometriya) asosida o‘rganilib, hamda boshqa sohalarni (fizika, astronomiya va h.k.) o‘rganishda, ularning masalalarini yеchishda muhim ahamiyatga ega.

Extimollar nazariyasi.

“Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika” kursining asosiy maqsadi talabalarni zamonaviy matematika asoslari bilan tanishtirish, kasbiy faoliyatga oid masalalarini ongli ravishda tadqiq etish, muammolar yechimini topishda ehtimollar nazariyasi va matematik statistika imkoniyatlari mohiyatini tushuntirish va ularni qo‘llay olishga o‘rgatishdir.

Elementar matematika (geometriya).

Elementar geometriyaning barcha mavzulari bo‘yicha jumladan planimetriya, stereometriya bo‘limlari va ularga tegishli mavzularni batafsil o‘qitib, ko‘pburchaklar, ularning elementlari orasidagi munosabatlar, yuzalari, aylana va ko‘pburchaklar orasidagi munosabatlar, fazoda ko‘pyoqlar, aylanish jismlari, konus va silindrik sirtlar, ularning kombinatsiyalari xaqidagi bilimlarni, ularning tadbiqlarini o‘rgatish va talabalarni olgan bilimlarini yuqori darajada qo‘llay olishga o‘rgatish.

Elementar matematika (arifmetika va algebra).

Arifmetikaning asosiy tushunchalarini, ularga xos bo‘lgan fundamental g‘oyalar nuqtai nazaridan o‘rganish, arifmetika sohasida talabalarning maxsus kasbiy kompetensiyasini shakllantirishga ko‘maklashish, kasbiy faoliyatda fanni o‘rganish natijasida olingan bilim va ko‘nikmalardan foydalanishga tayyorligini shakllantirishdir.

Kompleks o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi.

Kompleks o‘zgaruvchili funksiyalar nazariyasi kursining asosiy maqsadi talabalarni matematikaning zaruriy ma’lumotlari majmuasi (tushunchalar, tasdiqlar va ularning isboti, amaliy masalalarni yechish usullari va boshqalar) bilan tanishtirishdan iboratdir.

Matematika.

Talabalarni matematikaning zaruriy ma’lumotlari majmuasi (tushunchalar, tasdiqlar va ularning isboti, amaliy masalalarni yechish usullari va boshqalar) bilan tanishtirish hamda matematika yo’nalishlarining uzviy bog’liqliklarini o’rganishdan iboratdir.  •  Magistratura yo’nalishi bo’yicha

Fan nomi

Fan haqida qisqacha ma`lumot

Geometriyaning tanlangan boblari

Magistrlarga topologik fazo,topologiya kiritish usullari,topologik fazolarga doir bilimlarga,kompakt fazolar,normal fazolar va ularning xossalarini shuningdek kategoriya, funktorlarga ularning xossalariga doir,fundamental bilimlarga ega bo‘lib,bu bilimlarni ilmiy ishlarga qo‘llay olishga erishish.

Oliy talimda matematika o’qitish metodikasi

Talabalarda oliy ta’lim muassasalarida matematika va uni o’qitish metodikasi turkumidagi o’quv fanlarini o’qitish jarayonlarini tashkillashtirish, amalga oshirish, boshqarish uchun zarur bilim, ko’nikma va malakalar tizimi bilan qurollantirishdan iboratdir.
Kafedra o’qituvchilari haqida ma’lumotF.I.Sh

Radjabov Baxtiyor Sharipovich


Lavozimi

t.f.d. professor

Ilmiy unvoni

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi professori

Tel nomeri

93-002-07-32

Electron pochta


Dars beradigan fani

Matematika tarixi

Oliy ta’limda matematika o’qitish metodikasiF.I.Sh

Xonimqulov Baxrom Raxmonqulovich


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi katta o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

97-403-75-90

Electron pochta

Xanimqulov@inbox.ru

Dars beradigan fani

Ehtimollar nazariyasi

Ilmiy ish mavzusi

Zarafshon daryosidagi suv resurslarini istemolchilarga taqsimlash jarayonini optimal boshqarish

F.I.Sh

Usmonov Baxtiyor Zoxirovich


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi katta o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

90-137-96-10

Electron pochta

bahtiyer.usmanov@mail.ru

Dars beradigan fani

Differensial tenglamalar

Matematika analiz

Kompleks o’zgaruvchili funksiyalar nazariyasi

Ilmiy ish mavzusi

Birinchi tartibli operator tasir qilgan elliptic –giperbolik tipdagi tenglamalar uchun chegaraviy masalalarF.I.Sh

Gaipov Mansur Yangibayevich


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

99-797-53-93

Electron pochta

gaipovmansur@mail.ru

Dars beradigan fani

Geometriya

Matematika o’qitish metodikasi

Oliy matematika

Ilmiy ish mavzusi

Umumiy o‘rta ta’lim maktab o‘quvchilariga irratsional ifodalar o‘qitishF.I.Sh

Qodirova Charos Turapovna


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

97-763-52-58

Electron pochta

charoskadirova9@gmail.com

Dars beradigan fani

Matematika o’qitish metodikasi

Matematika tarixi

Matematika

Ilmiy ish mavzusi

“Kars tartibli tenglamalar”F.I.Sh

Toshboyeva Nargiza Yo’ldashevna


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

97-101-08-25

Electron pochta

ntoshboyeva@list.ru

Dars beradigan fani

Geometriya

Matematika

Ilmiy ish mavzusi

Oliy ta’lim muassasalarida matematika fanini o’qitish jarayoniga ta’lim texnologiyalarini tadbiq qilishning o’ziga xos xususiyatlariF.I.Sh

Razokova Nargiza Kamarovna


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

90-917-97-15

Electron pochta

nrazokova.90@mail.ru

Dars beradigan fani

Matematika analiz

Matematikani kasbga yo’naltirib o’qitish

Matematika

Ilmiy ish mavzusi

Ummiy o’rta ta’lim maktablarida o’quvchilarning iqtidorini aniqlash va ularni rivojlantirishning metodologik asoslarini ishlab chiqishF.I.Sh

Islomov San’at Mash’al o’g’li


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

99-391-93-00

Electron pochta

islomovsanat9313@gmail.com

Dars beradigan fani

Geometriya

Matematikadan misol masalalar yechish metodikasi

matematika

Ilmiy ish mavzusi

Bo’lajak matematika o’qituvchilari kasbiy pompitentligini klasterli yondashuv asosida takomillashtirishF.I.Sh

Qobilov Tursunboy Abdullo o’g’li


Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

99-780-09-95

Electron pochta

tursunboyqobilov95@gmail.com

Dars beradigan fani

Geometriya

Matematikadan misol masalalar yechish metodikasi

Matematika

Ilmiy ish mavzusi

Irrigatsiya kanallaridagi suv resurslarini optimal boshqarishF.I.Sh

Ergashev Isroilbek Abdurashid o’g’li

Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi o’qituvchisi

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

90-123-96-00

Electron pochta

isroilbek19960818@gmail.com

Dars beradigan fani

Ehtimollar nazariyasi

Geometriya

Matematika

Ilmiy ish mavzusi

Tarmoqlanuvchi tasodifiy jarayonlar.
F.I.Sh

Tog‘aymurodov Abror Olimovich

Lavozimi

Matematika o’qitish metodikasi va geometriya kafedrasi doktaranti

Ilmiy unvoni


Tel nomeri

90-012-07-14

Electron pochta

tagaymurotov93@gmail.com

Dars beradigan fani

Geometriya

Ilmiy ish mavzusi

Local qavariq fazolarda Masco yaqinlashish